Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 Chcesz się zapisać?
 
Poniżej zamieszczono ważne informacje dotyczące rekrutacji:  uchwałę Rady Miasta, zarządzenie Burmistrza Miasta, wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola,  niebędne oświadczenia. 
 
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
 
 

ETAPY REKRUTACJI I UCHWAŁA nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 GRUDNIA 2017

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/etapy-rekrutacji-i-uchwala.pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni z dn. 25.03.2020

 

dot. zmiany terminu rekrutacji do przedszkola

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/zarzadzenie-dyrektora(1).pdf

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

 

       DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR4 W BOCHNI  

                           

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

 


 

PLIKI DO POBRANIA:
 
 
1. WNIOSEK - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/wniosek-do-przedszkola-2020-2021(3).pdf

 
 
2. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA.
 
 
3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA.
 
 
 
4. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswidaczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa-do-przedszkola.pdf

 

5. OŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU PRZEDSZKOLA NAJBLIŻEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/oswiadczenie-o-polozeniu-przedszkola-najblizej-miejsca-zamieszkania.pdf

 

 
6. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU RODZEŃSTWA KANDYDATA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA
 
 
7. POTWIERDZENIE DOT. ZATRUDNIENIA LUB POBIERANIA NAUKI LUB O PROWADZENIU ROLNICZEJ LUB POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RODZICA KANDYDATA (POTWIERDZENIE SKŁADA KAŻDY RODZIC ODDZIELNIE!!!)
 
 
 
8. DRUK POTWIERDZENIA WOLI

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/potwierdzenie-woli-aktualna-1(2).pdf

 

 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-19