Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
 Chcesz się zapisać?
 
Poniżej zamieszczono ważne informacje dotyczące rekrutacji:  uchwałę Rady Miasta, zarządzenie Burmistrza Miasta, wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola,  niebędne oświadczenia. 
 
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILNE!!!!

Składanie oświadczeń dotyczące

 

potwierdzenia woli przyjęcia dziecka

 

do Miejskiego Przedszkola nr 4

 

 od 25 marca do 30 marca 2021r. do godz.15.00

 

( Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej).

 

Drodzy Państwo jest możliwość przesłania

 

dokumentacji dotyczącej rekrutacji

 

na skrzynkę e-mailową naszego przedszkola

 

(np: w formie skanów lub fotografii dokumentów)

 

mp4bochnia@o2.pl

 

lub wrzucić do skrzynki w przedszkolu.

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt

 

pod nr tel. 14 61 274 44

 

 

 

PROSZĘ!

w przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej,    

 

         o złożenie dokumentów w formie papierowej - w terminie późniejszym,

 

dogodnym dla rodzica ( po przywróceniu pełnego funkcjonowania placówki).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola,

 

zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia

 

(w formie pisemnej - druk do pobrania poniżej)

 

w terminie od 25 marca 2021 do 30 marca 2021 do godz.15.