To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!           

 
 
 
             
 
                 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
         www.seo2.npseo.pl/reports/1000091650152.pdf
 
 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

Od stycznia 2017 roku odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie można będzie dokonywać przelewem na konto przedszkola.

 

Nr konta: Bank Pekao S.A.      77 1240 2294 1111 0010 7114 7362

 

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka:   Anna Kowalska(przykładowe)

Wyszczególnić za co dokonywany jest przelew: 

  • pobyt dziecka w przedszkolu: 110.00 zł ( przykładowe)
  • wyżywienie: 126.00 zł (przykładowe)
  • (ewentualnie) odsetki: 0,10 zł( za każdy dzień zwłoki)

 

Informacje o wysokości należnych wpłat otrzymają Państwo w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu.

 

Odpłatność należy uregulować do 20-tego danego miesiąca.

       Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

 

Obowiązująca podstawa wychowania przedszkolnego

 

dostępna w zakładce " Kącik rodzica".

 

 

INFORMACJA!!!!

W dniu 03.09.2018 r.  Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni otrzymało oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. „Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania”.

Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego

CZYTAJ TUTAJ

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sezon-smogowy-juz-nie-straszny-dzieci-odetchna-czystym-powietrzem/

 

 

 

 

Nasze przedszkole bierze udział

 

w Ogólnopolskiej akcji " Mały gest, wielki cel"

 

czyli mikołajkowej wysyłce upominków

 

dla dzieci chorych.

 

Zbieramy potrzebne rzeczy dla Gabrysi i Kacperka

 

( lista w/w rzeczy na plakacie w placówce).

 

Zbiórka trwa od 12.11.2019 do 04.12.2019.

 

Zebrane rzeczy zostaną wysłane na adresy dzieci

 

i dotrą do nich na Święta:)

 

Zdjęcia ze zbiórki zebranych rzeczy

 

przez nasze przedszkole

 

zostaną opublikowane w miesiącu styczniu

 

na stronie fundacji " Mały gest, wielki cel".

 

 

 

 

Dnia 20.12.2019 ( piątek)

 

Wigilia grupowa.

 

Prosimy o odświętny strój.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 310/19

Burmistrza Miasta Bochnia

z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Adres prowadzenia zajęć

Termin przerwy

 

od

do

1.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

29.06.2020 r.

19.07.2020 r.

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

2.

Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

20.07.2020 r.

31.08.2020 r.

3.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni

ul. Kącik 7

29.06.2020 r.

09.08.2020 r.

31.08.2020 r.

31.08.2020 r.

4.

Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

pl. gen. L. Okulickiego 2

20.07.2020 r.

31.08.2020 r.

5.

Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni

ul. Kolejowa 10

29.06.2020 r.

09.08.2020 r.

31.08.2020 r.

31.08.2020 r.

6.

Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni

ul. Murowianka 28

29.06.2020 r.

19.07.2020 r.

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

7.

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 1
w Bochni

ul. Biała 2

06.07.2020 r.

23.08.2020 r.

8.

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 2
w Bochni

ul. Oracka 6

06.07.2020 r.

23.08.2020 r.

9.

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 4
w Bochni

ul. Konfederatów Barskich 27

06.07.2020 r.

23.08.2020 r.

10.

Oddziały przedszkolny
w Szkole Podstawowej nr 5
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71

06.07.2020 r.

23.08.2020 r.

11.

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 7
w Bochni

ul. gen. T. Jakubowskiego 12

06.07.2020 r.

23.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Aktualności