Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

URZĄD STATYSTYCZNY KRAKÓW

 

 

 

 

Kraków, 15 czerwca 2022 r.

KRK-WO.5073.1.2021.4

 

 

 

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

 

 

Szanowni Państwo,

                                                     

uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych, systematycznie popularyzuje badania ankietowe prowadzone na terenie naszego województwa przez ankieterów statystycznych. Chcąc zaspokoić potrzeby informacyjne mieszkańców w zakresie realizowanych przez statystykę publiczną badań, umieściliśmy na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie w zakładce Badania ankietowe w Małopolsce https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ kompleksowy zestaw informacji dotyczących pracy ankieterów statystycznych i realizowanych przez nich badań. Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach przeprowadzane są w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy.

 

 

DYREKTOR

 

 

Agnieszka Szlubowska