Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

Akty prawne

 
 
 
 
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni   im. Marii Kownackiej  ,, Cztery pory roku”.
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/procedura.pdf
 
 
 
 
 
2. Statut 2022 Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni.
 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/statut-2022r.pdf

 

 

 
 
3. Koncepcja pracy przedszkola.
 
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/koncepcja-pracy-przedszkola-2020-2025(1).pdf
 
 

4. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z 2017r.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole4bochnia/d20170356.pdf