Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

Zajęcia dodatkowe

 
 Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:
 
 
 
 
  • Język angielski (2x w tygodniu);                                                                    
 
  • Rytmika (1x w tygodniu);                          
 
  • Religia (2x w tygodniu);           
 
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (1x w tygodniu);
 
  • Pomoc logopedyczna ( 2x w tygodniu)
  
  • Kółka zainteresowań: plastyczne " Plastusie".