Kontakt
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni

O przedszkolu

" Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech - aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza, aby omijał je smutek..."  Maria Kownacka
 
MISJA PRZEDSZKOLA NR 4  W BOCHNI
 
 
 
 
NASZE PRZEDSZKOLE:                            
 
  • Wspomaga indywidualny rozwój dziecka, jego uzdolnienia i zainteresowania;
  • Stwarza warunki do pełnego rozwoju jego możliwości w ścisłej współpracy z domem rodzinnym;
  • Zapewnia ciekawie zorganizowane zajęcia w małych grupach dziecięcych;
  • Umożliwia naukę języka angielskiego oraz udział w zajęciach rytmicznych.
 
 
DZIAŁAMY PO TO, ABY NASI WYCHOWANKOWIE:
  • Czuli się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie;
  • Posiadali odpowiedni zasób wiadomości, umiejętności i sprawności;
  • Osiągali coraz wyższy stopień samodzielności;
  • Byli należycie przygotowani do podjęcia nauki szkolnej.