Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Język angielski
Język angielski

CZERWIEC

 

 

GRUPY: 1,2,3.

 • Rozmawiamy o uczuciach i emocjach: happy, sad.

 • Mój dom: kitchen, bathroom.

 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

„Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

„Stand Up, Sit Down” https://youtu.be/WsiRSWthV1k

„Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

,,If You're Happy” 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

,,How are you? “https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

 

,,My House” 

https://www.youtube.com/watch?v=DVZvC9e5oYw

 

,,Kids vocabulary - House - Parts of the House” 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

 

,,One Little Finger”

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 

 

 

 

GRUPY: 4, 5, 6

 

TEMAT: MY HOLIDAY - MOJE WAKACJE

 • Nazwy miejsc i przedmiotów związanych z wakacjami: beach, sandcastle, sea, lake, mountains.

 • Słowa: delicious, picnic, swim, shark

 • Powtórzenie nazw zabawek, kolorów, zwierząt, członków rodziny, produktów spożywczych, przedmiotów w sali, liczb

 • Powtórzenie zwrotów: I’ve got a (ball), It’s a (ball), It’s (blue), It’s (small), It’s a blue (book), I’ve got a (green doll), I like/don’t like (oranges)

 • Rymowanka

 • Piosenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

z językiem angielskim

GRUPY: 1,2,3.

 • Wielkanoc: Easter, bunny, basket, eggs.
 • Lubię warzywa: vegetables, maize, carrot, peas, beetroot.
 • Poznajemy dzikie zwierzęta: lion, tiger, elephant.
 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

„Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

„Stand Up, Sit Down” https://youtu.be/WsiRSWthV1k

„Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

,,Easter Sight Words” https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

 

,,Bunny hop” https://www.youtube.com/watch?v=c_MYrvoo0qY

 

,,Vegetables” https://www.youtube.com/watch?v=CtuqXPm2TCA

 

,,Pieśń warzywna” https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

 

,,Vegetable Song For Kids” https://www.youtube.com/watch?v=5QszwJCLNac

 

,,Pets in English” https://www.youtube.com/watch?v=vFjgtqVrYn8

 

,,Wild animals name and sound” https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM

 

,,Best Animal Sounds Song”  https://www.youtube.com/watch?v=y5pSL83c1ck

 

,,Animal Sounds” https://www.youtube.com/watch?v=9DudksqYoWw

 

,,Jump, Run and Shout! „ https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g

 

 

GRUPY: 4, 5, 6

TEMAT: THE SEA - MORZE

 

 • utrwalenie nazw zwierząt, obiektów morskich, kolorów i pojęć związanych z emocjami 

 

TEMAT: TOYS - ZABAWKI

 • ball, boat, doll, teddy bear, car, kite train, yo-yo

 • I’ve got a (red) (car).

 • Let’s fly.

 • Come fly with me.

 • Happy Birthday!

 

TEMAT: FOOD - JEDZENIE

 • cakes, cheese, chicken, milk

 • I like (milk). 

Rymowanka:

 

A boat, a boat! Look, it’s a brown boat!

A doll, a doll! Look, it’s a blue doll!

A ball, a ball! Look, it’s a ball. Look, it’s a purple ball!

A teddy bear, a teddy bear! Look, it’s a teddy bear! Look, it’s a brown teddy bear!


 

Piosenka:

 

Ref: Fly high. Let’s fly! Let’s fly! Let’s fly! x2

 

I’ve got a boat.

A big brown boat.

Come fly with me!

Come fly with me!

 

Ref:

 

I’ve got a kite.

A big blue kite.

Come fly with me!

Come fly with me!

 

Ref:

 

I’ve got a teddy bear.

A small teddy bear.

Come fly with me!

Come fly with me!

 

Ref:

 

MARZEC 2021

GRUPY: 1,2,3.

 • Animals: dog, cat, fish, bird, duck, pig, frog.
 • Fruit salad: fruit, apple, pear, banana, plate.
 • Opposites: day-night, sun- star, noisy-quiet, up-down.
 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

„Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

„Stand Up, Sit Down” https://youtu.be/WsiRSWthV1k

„Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

,,Pets in English” https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00

 

,,My Pet, My Buddy” https://www.youtube.com/watch?v=jw4xjl_j-UY

 

,,What Is It? Song” https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4

 

,,Owoce Fruits” https://www.youtube.com/watch?v=VpPk8Os2dGE

 

,,Fruit Salad Song” https://www.youtube.com/watch?v=IuSmDjs1BMU

 

,,Fruits Song” https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4

 

,,Twinkle, Twinkle, Little Star„https://www.youtube.com/watch?v=x96KZ2Gd2JY

 

,,Opposites” https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE

 

,,Opposites Song for Kids” https://www.youtube.com/watch?v=oootVj4H0J4

 

 

 

TREŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MARCU DLA GRUP 4, 5, 6

It’s a big black dog.

It’s a small white bird.

fish, hamster, tortoise

It’s a fish/hamster/tortoise.

This is my pet.

fish, octopus, seahorse, starfish

It’s an octopus.

It’s a fish/starfish/seahorse

. Rymowanka: “What’s this?”

What’s this? What’s this? It’s a starfish, it’s a starfish.

What’s this? What’s this? It’s an octopus, it’s an octopus.

What’s this? What’s this? It’s a seahorse, it’s a seahorse.

What’s this? What’s this? It’s a fish, it’s a fish.

A starfish, an octopus, a seahorse and a fish.

crab, shell

brown, grey, orange, purple

It’s a crab. It’s orange.

It’s a shell. It’s brown.

It’s a grey fish.

turtle, happy, sad I’m happy.

I’m sad.

 

Piosenka:

Ref.: We are happy, we are happy,

We are happy, here in the sea.

We are happy, we are happy,

We are happy, here in the sea.

Purple fish, we’ re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

Ref.: We are happy…

Pink fish, we’ re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

Ref.: Orange shells, we’ re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

Ref.: Blue starfish, we ‘re happy in the sea. (x3)

Happy fish, happy fish!

Ref.: beach, clean, dirty It’s clean. It’s dirty.

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 2021

 

GRUPY: 1,2,3.

 • Ubrania: hat, coat, scarf, dress, t-shirt.

 • Co ubieramy w zimie/ lecie?.

 • Happy day: jump, run, swim, fly, dance.

 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

,,Clothing Chant for Kids” https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

 

,,What Are You Wearing?” https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0

 

,,What Are You Wearing?” https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA

 

,,Clothing Song For Kids” https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

 

,,If You Know All the Seasons” https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g

 

,,Clothes and Seasons” https://www.youtube.com/watch?v=s8bEZDmjoLY

 

,,Clothes and Seasons Quiz” https://www.youtube.com/watch?v=y1l6vgl0A5A

 

,,Put On Your Shoes” https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 

,,My Happy Song”  https://www.youtube.com/watch?v=ufbOHl1mmYk

 

,,Are You Happy? Are You Sad?” https://www.youtube.com/watch?v=5su1M6NdG-I

 

,,Make A Circle” https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

 

,,Walking Walking” https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

 

,,Head Shoulders Knees And Toes” https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI - GRUPY 4, 5, 6:

 

board, carpet, desk

 

 

A (red) (crayon) please.

Here you are.

It’s a big red table.

It’s a carpet.

 

 

Piosenka “What’s in your bag?”

 

Ref.: A big bag, a small bag.

         What’s in your bag? x2

 

A red pencil

A red pencil

A red pencil

 

Ref.:

 

A blue crayon

A blue crayon

A blue crayon

 

Ref.:

 

A green book

A green book

A green book

 

Ref.:

 

numbers one to ten

animals

dog, dogs

 

Rymowanka “How many dogs?”

 

Dogs, dogs. How many dogs?

1 , 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10!

Let’s go!

 

bird, cat, horse, rabbit

 

It’s a (cat). It’s white.

 

Piosenka “Animal friends”

 

Ref.: Animal friends, animal friends

         Animal friends, together.

 

Ten small puppies

All black and white

With her mum and their dad.

And a bird

And a cat

And a horse

And a dog.

 

Ref.:

 

A small white horse.

 

 

 

 

 

Styczeń 2021

 

 

Grupy: 1,2,3.

 • Ferie zimowe.
 • Pory roku: spring, summer, autumn/fall, winter.
 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

„Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

„Stand Up, Sit Down” https://youtu.be/WsiRSWthV1k

„Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

,, Pory roku (Seasons)”https://www.youtube.com/watch?v=DR3iCoD4fTY

 

,,Four Seasons - 4 seasons in a year „https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU

 

,,Seasons on Earth” https://www.youtube.com/watch?v=XkQo0uxQTCI

 

,,Seasons name and picture” https://www.youtube.com/watch?v=rfiSt_IbPzw

 

,,Seasons Song for Children” https://www.youtube.com/watch?v=TBLFMXU8FLI

 

,,How's The Weather?” https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws

 

,,THE SEASONS” https://www.youtube.com/watch?v=j1Xd6QOw8IQ

 

 GR. 4, 5 i 6

 

 

My classroom

chair, pen, pencil, table, bag, book, crayon, rubber

 

Pick up a (pen)!

Point to a (chair)!

It’s a (green) (book).

It’s a (big) (bag).

It’s a (small, blue crayon).

What’s in your bag?

Your bag, please.

Here you are.

A (red) (crayon), please.

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2020

 

Grupy: 1, 2, 3

 

Czego uczymy się we wrześniu na zajęciach języka angielskiego w grupie IV, V i VI?

 

 • Witania się i żegnania (Hello, Bye, - bye)

 

 • Przedstawiania się What’s your name? My name is ……....)

 

 

 • Słówek związanych z przedszkolem (kindergarten, children, teacher, table, chair, crayon)

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

Grupy: 1,2,3.

 • Utrwalamy zaimki osobowe ( I, You, He, She, It, We,You,They).

 • Poznajemy zabawki ( doll, teddy bear, car).

 • Look,what colour´s this?( blue, red, yellow, pink, green).

 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

,,How to Teach the verb to be - ,, To Be” song https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs

New Year's Storyhttps://youtu.be/fqm5lp14ilI

Toy Locomotive Trains Question Time! TOYS! https://www.youtube.com/watch?v=9d__fVqByWc

 

Teddy Bear, Teddy Bear Turn Around

https://www.youtube.com/watch?v=Tu_n94Wp3rg

Learn Colors With Balls 

https://www.youtube.com/watch?v=3DUmm3NbcQE

 

The Colors Song https://www.youtube.com/watch?v=fU5cYTB92EE

 

Red Yellow Green Blue https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54

 

If You're Happy https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

 

Bye Bye Song… https://youtu.be/JEBeI3AludY

 

 

Grupa IV, V, VI

 

 • Colours, Numbers – Kolory, liczby utrwalenie

 • My body – Moje ciało

[body, feet, hands, head, clap your hands, move your body, touch your head, stamp your feet, right, left]

 • My family

[mum, dad, brother, sister, This is my family.]

 • Halloween

[pumpkin, monster, ghost, bat, witch, cat]

 

LISTOPAD 2020

 

Grupy: 1,2,3.

 • Let´s count - Liczymy do 5.

 • My Family – Ja i moja rodzina.

 • Czasownik ( być) to be.

 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

,,Count to 10”https://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0

 

,,How Many Fingers?”https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

 

,,My Family Song”https://www.youtube.com/watch?v=kEPU6eW6NMw

 

,,Use of AM, IS, ARE with Pronouns”https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA

 

,,Am-Is-Are”https://www.youtube.com/watch?v=8axlfeQ1naA

 

,,Kids vocabulary - Family - family members”https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

 

,,It's My Family - Kids Songs” https://www.youtube.com/watch?v=J6Ae6wGgIr0

 

,,Finger Family Song”https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8

 

,,Magic English (odcinek family)”https://www.youtube.com/watch?v=s2OmXZ3jDzQ

 

Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

 

Grupy 4, 5, 6

 

Nazwy członków rodziny: mum, dad, baby, brother, sister, grandma, grandpa.

Zwroty: How many (brothers)?  Who’s this?  This is my (mum). This is my family.

Wyrażenia: He’s, She’s

Nazwy czynności: jump, run, turn around.

Słowa: big, small, happy, sad, up, down, right, left.

 

GRUDZIEŃ 2020

 

Grupy: 1,2,3.

 • Święty Mikołaj: Santa Claus, elf, reindeer.
 • Części ciała: ,, My Taddy Bear”.
 • Nadchodzą święta: Christmas tree, bauble, Christmas lights, star.
 • Utrwalenie materiału.

PIOSENKI:

„Hello Song | Hello How Are You” https://youtu.be/Kci9QYQAbWA

„Stand Up, Sit Down” https://youtu.be/WsiRSWthV1k

„Bye Bye Song…”https://youtu.be/JEBeI3AludY

„New Year's Story”https://youtu.be/fqm5lp14ilI

„Hello Reindeer, Goodbye Snowman”https://youtu.be/R4DKOMY68q0

„Santa, Where Are You?”https://youtu.be/CXaOaz3a8Cg

,,Christmas – Christmas vocab”https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw

,,Learn Christmas Vocabulary”https://www.youtube.com/watch?v=p_EUtiDZglg

 

,,The Dancing Christmas Tree Song”https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

 

,,My Teddy Bear”https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

 

,,Body - parts of the body „https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

 

,,Body Song”https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA

 

,,Clap Your Hands”https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE

 

GRUPA 4, 5, 6

My classroom

chair, pen, pencil, table, bag, book, crayon, rubber

 

Pick up a (pen)!

Point to a (chair)!

It’s a (green) (book).

It’s a (big) (bag).

What’s in your bag?

Your bag, please.

Here you are.

A (red) (crayon), please.

 

Winter

winter, snow, snowflake, snowman, buttons, hat, scarf

 

Look at me!

It’s cold.

I wear (a hat and scarf).

 

Christmas

Santa Claus, mistletoe, gift, star, bell, Christmas tree, Christmas card

 

Merry Christmas!

Happy New Year!

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-28